Čo hovoria na C# mladí informatici? (prieskum)

Programovací jazyk C Sharp vyvinutý spoločnosťou Microsoft vo svete IT rozhodne už netreba predstavovať. Mnohí skúsení programátori s ním pracujúdenno-denne. My sme sa ale zaujímali o to, aké skúsenosti majú s programovaním v C# mladí informatici.

Vďaka nášmu výberu študentov i absolventov informatiky sme mohli tak trochu nahliadnuť do niekoľkých univerzít na Slovensku, ako aj v Čechách. Názory, skúsenosti i predstavy mladých informatikov o budúcom povolaní na pozícii programátora v C# sa líšia.

Naše otázky nám ochotne zodpovedali dvaja študenti informatiky - Tomáš (22) z Vysokého učení technického v Brně a Martin O. (22) z Masarykovej Univerzity. Svoje odpovede nám poskytli tiež čerství absolventi odboru Aplikovaná informatika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Martin P. (26) a Michal (24).

Do akej miery ste sa v škole venovali problematike programovacieho jazyka C#?
Tomáš: „Na našej škole som mal zapísaný voliteľný predmet, ktorý sa špeciálne venuje problematike C# a frameworku .NET. Štúdium tohto programovacieho jazyka podľa môjho názoru nie je až také kľúčové, no študentovi rozšíri prehľad a zvýši jeho hodnotu na trhu práce.“

Martin O.: „U nás je C# vyučovaný iba v rámci voliteľných predmetov, väčšinou so zameraním na vývoj desktopových aplikácií. Inak základy objektového programovania získavame už na iných predmetoch (C++, Java) a C# sa od nich až tak nelíši. Tie sú u nás, na rozdiel od Sharpu, povinné.“

Martin P.: „Tomuto jazyku som sa dokopy venoval dokopy dva semestre, keď som ešte študoval na Technickej univerzite v Košiciach. Učili sme sa základy objektovo orientovaného programovania práve v jazyku C#. V druhom semestri som si dal voliteľný predmet s názvom Programovanie v .NET. Teraz na UMB som mal jeden semester, ktorý sa venoval programovaniu v C#, ale bolo to iba formou úplných základov. Veľa nového mi to nedalo, ale aspoň som si to zopakoval.“

Michal: „V škole sme mali seminár Programovanie v C#, ktorý nám prednášal programátor z praxe. Bolo vidno, že sa v tom vyzná a rozumie tomu. Naša škola sa však viacej zameriavala na konkurenčný jazyk Java. Neviem, ako je to na iných školách, ale zatiaľ, čo som počul, tak je viac uprednostňovaná Java.“

Aké sú vaše skúsenosti s programovaním v C#?
Tomáš: „V programovacom jazyku C# som implementoval program pre správu odpracovaných hodín pre rôzne spoločnosti. Program je vhodný pre freelancerov a pomáha im prehľadne zaznamenať odpracovaný čas na projektoch. Vytvoril som ho hlavne pre seba do budúcnosti.“

Martin O.: „V C# som nikdy neprogramoval.“
Martin P.: „Spravil som v ňom program s názvom bytový architekt, textovú hru a informačný systém pre veterinárov na evidovanie zvierat ako súčasť zadania do školy. Na predmet .NET som urobil hru s presúvaním čísel a tiež jeden program, ktorý mal za úlohu počítať nejaký algoritmus podľa zadaných hodnôt.“

Michal: „Moje skúsenosti s týmto jazykom sú malé, resp. žiadne. Počas školy mám skoro dvojročné skúsenosti s prácou v programátorskej firme, kde som programoval v jazyku Java pre operačný systém Android.“

Vedel by si si predstaviť svoju budúcu prácu na pozícii programátora v C#? Aké platové ohodnotenie by ste očakávali?
Tomáš: „Svoju budúcu prácu na pozícii C# programátora si predstaviť určite viem. Je to moderný programovací jazyk, navyše celosvetovo rozšírený. A čo sa týka platu, ako absolvent Fakulty informačních technologií VUT v Brně, ktorú navštevujem, by to malo byť minimálne 1500 € v hrubom. Čím viac praxe, tým viac pracovných príležitostí.“

Martin O.: „Neviem, či by sa mi to páčilo a ako by mi to išlo. V každom prípade, v C# sa zvyknú robiť komerčné projekty, takže to môže mať svoje výhody, ale aj nevýhody. Keďže píšeš ako sa ti zachce a nikto to po tebe nečíta, je kód všetko, len nie kvalitný. A veľmi ťažko sa potom upravuje. Osobne by som možno skôr preferoval niečo, kde je človek rovno nútený písať poctivo. A s tým platom fakt netuším, C# ako v podstate čisto komerčný programovací jazyk by asi mohol vynášať viac ako iné jazyky.“

Martin P.: „Už aj v minulosti som uvažoval, že by som si chcel nájsť prácu práve v nejakej spoločnosti, kde by som programoval v C#. A to hlavne preto, že je to moderný rozšírený programovací jazyk a na podobnú pozíciu býva množstvo pracovných ponúk. Napríklad na škole v Košiciach sa to delilo na študentov, čo sa chceli venovať Jave, a potom tých, ktorí sa venovali C#. Ja som si vybral C#. No a za prácu programátora v tomto jazyku by som očakával u nás v Bystrici plat okolo 1000 €i.“

Michal: „Ja sa špecializujem skôr na jazyk Java. Mám s ním skúsenosti. Preto sa mi už teraz neoplatí učiť sa nový jazyk, v ktorom nemám žiadne skúsenosti. Potom, ak sa raz v nejakej práci budem musieť naučiť tento jazyk, tak jedine vtedy. A keďže som mladý človek s práve skončenou školou a zatiaľ malými skúsenosťami, plat by som očakával, podobne ako pri Jave, okolo 1000 až 1200 €.“

Bratislava, 09. júna 2014