HB Reavis zefektívňuje prácu zamestnancov

Dodali sme intranetové riešenie pre jedného z najvýznamnejších developerov v regióne strednej a východnej Európy, spoločnosť HB Reavis.

HB Reavis malo potrebu sprístupniť na jednom mieste informácie pre svojich 450 zamestnancov, ktoré sú dôležité pre efektívnu a kvalitnú prácu na developerských projektoch. Riešením pre očakávania spoločnosti bola implementácia moderného portálového riešenia Microsoft SharePoint 2010.
Nový intranet je zdrojom vždy aktuálnych informácií na každodennú prácu a zároveň je plnohodnotným nástrojom internej komunikácie pre celú nadnárodnú developerskú skupinu. Obsahuje viaceré jazykové mutácie a má prehľadnú informačnú štruktúru, rozdelenú podľa typu konzumenta (napr. korporátna, lokálna a špecializovaná časť).
Naša spoločnosť získala možnosť uchádzať sa o realizáciu intranetového portálu pre HB Reavis v náročnom výberovom konaní. Úspešnou realizáciou projektu potvrdila svoju doménovú znalosť v oblasti portálových riešení.

Bratislava, 19. mája 2014