Vývoj aplikácií

Máte špeciálne požiadavky na softvér? Vyvinieme ho presne podľa vašich potrieb.

Zastrešujeme celý vývojový cyklus od analýzy a návrhu cez realizáciu až po testovanie a projektový manažment. Preferujeme moderný agilný prístup, avšak nebránime sa ani klasickému vodopádovému riadeniu projektov. Máme skúsenosti s realizáciou veľkých vývojových projektov v rozsahu vyše 1 000 a viac projektových dní. Vieme, čo pre zákazníka znamená dodržať rozpočet, čas a očakávanú kvalitu. Už roky je to súčasť nášho core biznisu.

Profesionálne zvládnutý vývoj aplikácií na mieru pre vás znamená:

mobile
  • neprekročí sa rozpočet a nebudú nové zmenové požiadavky počas realizácie projektu;
  • dodrží sa dohodnutý časový harmonogram;
  • v kvalite riešenia nie sú kompromisy;
  • užívateľsky prívetivý dizajn;
  • aplikácia prináša hodnotu zákazníkovi od prvého dňa produkčnej prevádzky;
  • v prípade agilného prístupu sa čas nábehu do produkcie výrazne skráti.
  • Referencie