Kontaktujte nás

Automatizovaný proces riešenia požiadaviek zvyšuje objem poskytovaných služieb a znižuje náklady na ich realizáciu

Allianz Business Services, spol. s r. o.

Automatizovaný proces riešenia požiadaviek zvyšuje objem poskytovaných služieb a znižuje náklady na ich realizáciu

Aplikované riešenia
BI & reporting
CRM riešenia

Informácie o zákazníkovi

Allianz Business Services pôsobí v oblasti finančného účtovníctva a IT služieb pre jednotlivé zastúpenia spoločnosti Allianz v rámci 8 krajín strednej a východnej Európy. Na Slovensku je spoločnosť etablovaná od roku 2006. Jej vlastníkom je spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa. Patrí do skupiny Allianz Group, ktorá je jednou z najväčších finančných inštitúcií, zaoberajúcich sa ponukou poistenia, riadením fondov a bankovými službami vo viac ako 70 krajinách sveta. Klientom našej spoločnosti je od roku 2009.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Pred zahájením projektu pre implementáciu centrálneho HelpDesk systému sa v spoločnosti Allianz Business Services používalo niekoľko heterogénnych systémov na zber klientských požiadaviek. Tieto však neboli užívateľsky prívetivé a množstvo požiadaviek bolo zasielaných na centrálny email, odkiaľ boli manuálne priradzované osobám kompetentným za ich vyriešenie. Nami realizované riešenie zásadným spôsobom zmenilo kvalitu a systém práce pracovníkov HelpDesku a umožnilo vyriešiť väčšie množstvo servisných incidentov za výrazne kratší čas.

Dôležité fakty

Ocenenie najinovatívnejší prístup využitia Microsoft Dynamics CRM v praxi
Automatizácia procesu požiadaviek
Zníženie požiadaviek na riešiteľov o 20 % sprístupnením Databázy vedomostí

Time Tracking systém je rozšírením už implementovaného Help Desk systému, ktorého výraznou pridanou hodnotou je meranie a manažovanie času riešenia jednotlivých požiadaviek a incidentov. Zákazník tak získal sofistikovaný nástroj na vyhodnocovanie efektívnosti času jednotlivých riešiteľov a získal tak podklady pre manažérske rozhodnutia.

Dôležité fakty

Komplexný manažérsky reporting
Meranie času na riešenie požiadaviek

Prípadové štúdie na stiahnutie

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.