Kontaktujte nás

Ako sme spoločnosti ČMSS dodali moderné riešenie na riadenie vzťahov s klientmi a pomohli s implementáciou GDPR

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

Ako sme spoločnosti ČMSS dodali moderné riešenie na riadenie vzťahov s klientmi a pomohli s implementáciou GDPR

Aplikované riešenia
CRM riešenia

Informácie o zákazníkovi

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (v skratke ČMSS) je najväčšia stavebná sporiteľňa v Českej republike, známa aj ako Liška. Na českom trhu pôsobí od roku 1993 a počas svojej existencie si medzi finančnými inštitúciami vydobyla veľmi silnú pozíciu. Uzavrela so svojimi klientmi takmer 5,6 milióna zmlúv o stavebnom sporení a cez milión úverov a hypoték na bývanie. Je členom Skupiny ČSOB, ktorá si udržiava vedúcu pozíciu na českom finančnom trhu. Naša spolupráca začala v roku 2013.

„Kvalitné poskytovanie služieb našim zákazníkom je pre nás na prvom mieste. Implementáciou CRM systému od spoločnosti Millennium sme získali základný kameň nielen pre dosiahnutie vyššej znalosti našich klientov a skvalitnenie vzťahov s nimi, ale aj pre prácu s obchodnými príležitosťami.“
Petr Tomášek
Vedúci oddelenia Odbytové procesy a aplikácie , Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Absencia efektívneho nástroja na riadenie vzťahov so zákazníkmi viedlo k rozhodnutiu ČMSS implementovať CRM systém, pričom sa strategicky rozhodla pre Microsoft Dynamics CRM.

  • Implementácia riešenia prebiehala v rámci náhrady všetkých hlavných bankovných systémov, ktorý je označovaný ako „Program CBS“ (Core Banking System).
  • Najväčšia stavebná sporiteľna v Českej republike získala nástroj, ktorý zamestnancom poskytuje tzv. 360-stupňový pohľad na svojich klientov a na všetky klientske dáta a zároveň flexibilnú platformu na ďalší rozvoj systému. Z dlhodobého hľadiska bude viesť toto rozhodnutie sporiteľne nielen k efektívnejšiemu riadeniu vzťahov so svojimi klientmi, ale aj k zníženiu nákladov na softvérové riešenia.

Dôležité fakty

Jedno centrálne riešenie zhromaždilo všetky dáta
Riešenie poskytuje 360-stupňový pohľad na klientov
Intuitívne a prehľadné používateľské rozhranie

Českomoravská stavební spořitelna, jedna z top bánk v Českej republike, spracuje v rámci svojej každodennej agendy enormné množstvo osobných údajov o klientoch. Tie následne zhromažďuje a ukladá do svojich systémov. Aj napriek vysokej miere zabezpečenia a ochrany osobných údajov však spoločnosť ČMSS musela podstúpiť niekoľko zásadných krokov smerom k tomu, aby bola v súlade so smernicami GDPR.

  • Pri implementácii GDPR v spoločnosti ČMSS bola v prvotnej fáze analýzy do projektu zapojená konzultačná spoločnosť Deloitte, ktorá spoločne s IT, business garantmi a právnikmi skúmala a definovala jednotlivé účely evidencie a spracovanie osobných údajov. Výsledkom tejto analýzy boli návrhy na zabezpečenie súladu informačných systémov s nariadením GDPR v spoločnosti ČMSS.
  • Návrhy vyplývajúce z analýzy viedli následne v ČMSS k zadefinovaniu požiadaviek na úpravu všetkých systémov, ktoré pracujú s evidenciou osobných údajov osôb. Takým systémom je aj CRM (systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi), ktorý sme v spoločnosti ČMSS implementovali už v minulosti.
  • V spojitosti s CRM riešením bolo nevyhnutné z hľadiska GDPR zapracovať do systému nasledujúce 3 re-implementačné požiadavky: Požiadavka na zabezpečenie evidencie a spracovanie žiadostí dotknutých osôb, Požiadavka na zabezpečenie evidencie súhlasu osôb na rôzne účely v spoločnosti ČMSS, Požiadavka na zabezpečenie zneplatnenie/výmazu dát.

Prípadové štúdie na stiahnutie

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.