Referencie

ČSOB logo

Československá obchodná banka patrí k našim dlhodobým klientom od roku 2008. Je poprednou slovenskou bankou s vyše 40-ročnou tradíciou so zameraním na obyvateľstvo, malé a stredné podniky a privátne bankovníctvo. Od júla 2009 je právnym nástupcom Istrobanky. Československá obchodná banka disponuje 137 pobočkami v rámci Slovenska s takmer 300 000 klientmi.

Implementácia Microsoft Dynamics CRM

Začiatok projektu: Marec, 2016

Dĺžka projektu: 6 mesiacov
V marci 2016 bola pre banku do ostrej prevázky úspešne zavedená nová verzia CRM. Projekt migrácie z verzie Microsoft Dynamics CRM 2011 na verziu 2015 prebiehal 6 mesiacov. Pre banku bol dôležitý predovšetkým plynulý prechod medzi jednotlivými verziami, čo sa vďaka odbornosti a predchádzajúcim skúsenostiam našich odborníkov podarilo zabezpečiť.

Jedným z hlavných cieľov projektu bola revízia a implementácia novej funkcionality, ktorá predstavovala najväčšiu biznisovú výzvu a ktorá banke výrazne zvýši efektivitu schvaľovacieho procesu v prípade žiadostí o cenové výnimky na bankové produkty. Československá obchodná banka doposiaľ riešila žiadosti o cenové výnimky cez klasický e-mail. Vďaka novej aplikácii však budú môcť používatelia v rámci riešenia obsluhy firemných klientov zadávať všetky typy cenových výnimiek priamo v CRM a zároveň ich procesne spracovať – schváliť. Ďalším prínosom, ktorý používatelia istotne ocenia, je natívna integrácia aplikácie s programom Outlook, ktorá umožní plánovanie pracovnej agendy v známom prostredí a kontextovo prepája údaje so záznamami v CRM.

Československá obchodná banka plánuje aj ďalší rozvoj riešenia, ktoré pre banku predstavuje kľúčovú technologickú platformu pre riadenie vzťahov so svojimi klientami.

Direct Sales Insurance

Začiatok projektu: November 2011

Na mieru vytvorená webová aplikácia pre online uzatváranie zmlúv na vybrané poistoné produkty, akými sú napr. cestovné poistenie, povinné zmluvné poistenie a poistenie domácnosti. Súčasťou projektu bol návrh samotného používateľského rozhrania, jeho testovanie a použiteľnosť na vybranej vzorke uchádzačov. Do aplikácie je integrovaný aj priamy vstup pre pracovníkov call centier s vlastným front-endovým riešením, automatizáciou transformácie zmlúv do produkčného prostredia poisťovne, ako aj platobné metódy poskytujúce možnosti platby prostredníctvom platobných kariet alebo priamo platobným tlačidlom ČSOB.

Smart banking aplikácia

Začiatok projektu: September 2011

 iPhone aplikácia komunikuje s internetovým sídlom www.csob.sk pomocou webových služieb a poskytuje používateľom základné informácie o novinkách, kurzoch, pobočkách a bankomatoch.

Aplikácia prostredníctvom technologie GSM podporuje rýchlu navigáciu k pobočke alebo bankomatu s možnosťou zobrazenia dostupnosti danej pobočky alebo bankomatu. Klientov ČSOB banky tiež poteší jednoduchá kalkulačka určená na prepočet jednotlivých kurzových mien.

Súčasťou aplikácie sú úverové a sporiace kalkulačky, ktoré umožňujú jednoduché modelovanie výšky splátky alebo vypočítať výšku našetrených prostriedkov pri jednorazovom alebo pravidelnom vklade.

Aplikáciu je veľmi dobre použiteľná i na zariadeniach iPad. Nájdete ju na adrese http://itunes.apple.com/sk/app/CSOBsmartbanking.

Internetová prezentácia banky

Nový moderný vizuál bol navrhnutý v súlade s korporátnym dizajnom celej finančnej skupiny. Internetová stránka slúži ako zdroj informácií a údajov pre klientov a partnerov banky.
Je tematicky rozdelená do štyroch celkov – Ľudia, Firmy, Private banking a Finančná skupina. Súčasťou stránky sú aj internetové prezentácie dcérskych spoločností ČSOB finančnej skupiny. Internetová stránka je postavená na redakčnom systéme CMS Arnia. Stránku spravuje niekoľko desiatok redaktorov s rôznymi úrovňami oprávnení. Riešenie sa nachádza na adrese www.csob.sk.

Centrum nastavenia súkromia

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?