Portus Praha, z. ú.

Zaškolenie používateľov systému je dôležitým krokom na ceste k dosiahnutiu cieľov

Aplikované riešenia
CRM riešenia

Informácie o zákazníkovi

Portus Praha, z. ú. je všeobecne prospešná spoločnosť so sídlom v Českej republike, ktorej hlavným poslaním je napomáhať, aby ľudia s mentálnym postihnutím neboli vylúčení z našej spoločnosti. Prostredníctvom svojich projektov ich podporuje a pomáha im dôstojne bývať, pracovať a rozvíjať sa bez rozdielu voči zvyšku spoločnosti. V rámci svojej činnosti organizuje nadačné akcie, školenia, vzdelávacie kurzy či výrobu darčekových predmetov a tzv. „dobrôt s príbehom“. Medzi najznámejšie aktivity Portus Praha patrí „Cihla“ – celoštátna benefičná zbierková a osvetová kampaň.

„Zavedenie CRM do Portusu sme plánovali takmer rok a spolupráca s Millenniom nás rýchlo posunula k cieľu. Boli sme nadšení, pretože počas veľmi krátkej doby nám prispôsobili systém na mieru a pripravili školenie pre celú organizáciu. Teraz sa môžeme o našich klientov aj darcov starať lepšie.“
Gabriela Štěpánková
PR manažérka, Portus Praha, z. ú.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Každodenná realizácia dobročinných projektov organizácie Portus Praha si vyžadovala vysokú mieru koordinačného úsilia, ako aj existenciu CRM systému na evidenciu a efektívne riadenie jej aktivít. 

V septembri 2017 sa na nás Portus Praha obrátil s prosbou o pro bono činnosť – zaškolenie ich zamestnancov do Dynamics CRM a o prípadnú customizáciu systému. Nakoľko nám boli aktivity organizácie sympatické, neváhali sme ani chvíľu a okamžite sme sa pustili do tejto spolupráce. 

Po počiatočnej analýze sa potvrdilo, že nasadené CRM riešenie, ktoré nebolo prispôsobené potrebám organizácie, neumožňovalo využiť plný potenciál práce so systémom a všetky jeho výhody. 

V rámci customizácie riešenia sme implementovali následné zásadné zmeny v CRM:

  • existujúci entitu „Account“ sme rozdelili na právnické a fyzické osoby;
  • na entite „Account“ sa zaznamenávajú štandardné aktivity, kontaktné osoby, kontaktné informácie (adresy, telefónne a emailové kontakty), ktoré sa zobrazujú len vybraným užívateľom na základe nastavených bezpečnostných pravidiel;
  • pri entite „Account“ sme zaviedli evidenciu rôznych kategórií príspevkov, napr. z nadačných akcií, dobrovoľných darov, školení, vzdelávacích kurzov, darčekových predmetov, objednaných „dobrôt s príbehom“ a pod.;
  • pre každú vyššie zmienenú kategórii príspevkov sme vytvorili samostatnú entitu s vlastnými atribútmi;
  • umožnili sme evidovať „Záujemcov“ (Leads), z ktorých je následne možné vytvoriť „Contacts“ (jednotlivé kontakty) či „Accounts“ (právnické a fyzické osoby) na základe vytvoreného obchodného procesu;
  • výrazne sme zjednodušili formulár marketingových kampaní;
  • vytvorili sme role pre používateľa tak, aby každý disponoval prístupom iba k tým subjektom a záznamom, s ktorými pracuje. To zabezpečilo nielen vyššiu bezpečnosť práce s dátami, ale predovšetkým lepšiu prehľadnosť potrebných informácií.

Po úspešnej customizácii na základe požiadaviek klienta prebehlo dvojdňové školenie, počas ktorého sa používateľom CRM riešenia z organizácie Portus Praha vysvetlilo, ako pracovať v novo navrhnutom systéme. 

Dôležité fakty

Zaškolenie používateľov zlepšuje prácu so systémom
Prispôsobenie systému pre potreby zákazníka
Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.