Kontaktujte nás

Používateľsky prívetivá aplikácia priniesla efektívnejšie spracovanie projektov a zlepšila motiváciu zamestnancov

SARIO

Používateľsky prívetivá aplikácia priniesla efektívnejšie spracovanie projektov a zlepšila motiváciu zamestnancov

Aplikované riešenia
CRM riešenia

Informácie o zákazníkovi

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu, ktorej hlavným cieľom je transformovať Slovenskú republiku na technologicko-inovačné talentové biznis centrum Európy prostredníctvom partnerstiev s firmami zvažujúcimi investovanie v strednej Európe.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Zamestnanci odboru zahraničného obchodu v spoločnosti SARIO pracujú pri realizácii podpory investičných projektov s veľkým množstvom informácií, ktoré je nevyhnutné evidovať a ďalej spracovávať. Doposiaľ využívali na výkon týchto činností custom webovú aplikáciu, ktorá však postupom času zastarávala a už naďalej neprinášala reálne prínosy smerujúce k nárastu produktivity zamestnancov. S cieľom vymeniť existujúcu aplikáciu za modernejšiu a používateľsky prívetivejšiu sa agentúra SARIO obrátila na našu spoločnosť.

Na základe analýzy požiadaviek sa spoločnosť na základe našich odporúčaní rozhodla využiť pre svoje potreby platformu Resco Mobile CRM. Jej implementáciou sme spoločnosti SARIO dodali moderný evidenčný systém, ktorý slúži zamestnancom na zaznamenávanie kontaktov, projektov, stretnutí, podujatí či informácií k partnerským krajinám a spoločnostiam či flexibilné CRM riešenie, ktoré môžu zamestnanci využívať na efektívnejšie spravovanie obchodných prípadov.

Implementácia mobilného CRM riešenia priniesla agentúre SARIO mnohé benefity:

  • Používateľsky intuitívne prostredie – zjednodušuje prácu zamestnancov so systémom;
  • Jednotné úložisko informácií – všetky informácie sú uložené na jednom mieste a navzájom prepojené;
  • Rýchle vyhľadávanie záznamov – zamestnanci si vedia jednoducho vyhľadať všetky potrebné informácie;
  • Jednoduchú prispôsobiteľnosť – po zaškolení si samotní používatelia dokážu upravovať a prispôsobovať aplikáciu podľa vlastných predstáv a potrieb a realizovať drobné úpravy prostredníctvom intuitívneho nástroja WoodFort;

Dôležité fakty

Projekt bol realizovaný v priebehu jedného mesiaca
Modulárne riešenie, ktoré je možné ľahko prispôsobiť
Kedykoľvek dostupný z akéhokoľvek zariadenia
Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.