Referencie

Slovenská záručná a rozvojová banka logo

Slovenská záručná a rozvojová banka začala svoju činnosť v roku 1991 a od tohto roku poskytuje záručné, príspevkové a úverové programy, konzultačnú činnosť a finančné sprostredkovanie. Jediným akcionárom banky je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Svoje služby poskytuje v 11 regionálnych zastúpeniach v rámci Slovenska. Banka je našim klientom od roku 2004.

Internetová prezentácia banky

Webová stránka SZRB je postavená na systéme riadenia obsahu Arnia CMS, vyvinutého našou spoločnosťou. Vylepšené komunikačné riešenie umožňuje aktívne vytváranie a prehlbovanie kontaktov s potenciálnymi, ako aj súčasnými klientmi spoločnosti. Internetová prezentácia kladie veľký dôraz na prehľadnosť, intuitívne ovládanie a tvorbu logických navigačných ciest k relevantným informáciám pre návštevníka stránky. Riešenie sa nachádza na adrese http://www.szrb.sk.