BI reporting

Analytický nástroj si vie ľahko poradiť s neprehľadnými dátami a stojí za kvalitnými výsledkami. Vizualizuje kľúčové údaje a poskytuje širší pohľad na celkovú výkonnosť spoločnosti. Slúži aj na efektívne manažérske rozhodovanie a uľahčuje nastavenie priorít.

Prehľadné a interaktívne reporty

Komplexné riešenie reportingu je postavené na Microsoft Power BI. Ponúka online funkcie a služby na intuitívnu prácu s dátami a ich vizualizáciu. Je súčasťou low-code platformy Microsoft Power Platform, ktorá zahŕňa aj Power Apps, Power Automate a Power Virtual Agents.

  / 

V čom vám môže BI reporting pomôcť?

Reporty

 • Vizualizácia dát z rôznych systémov

 • Jednoduchá analýza dát a tvorba reportov

 • Okamžitý pohľad na aktuálny stav spoločnosti

 • Zameranie sa na kľúčové ukazovatele

Manažérske rozhodovanie

 • Kvalitný prehľad o aktivitách a celkovej výkonnosti spoločnosti

 • Zrýchlenie procesu rozhodovania sa v oblasti strategického manažmentu

 • KPI metriky, na základe ktorých je možné sledovať úspešnosť aktivít zamestnancov

 • Riadenie prístupových práv pre jednotlivé zostavy

Informovanosť

 • Zjednodušenie spolupráce medzi oddeleniami

 • Posilnenie dátovej kultúry naprieč celou organizáciou

 • Notifikácie pri mobilnej aplikácii a aktívny monitoring údajov

 • Prístup ku všetkým údajom kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Výhody riešenia

Inteligentné rozhodovanie

Zjednocuje dáta z rôznych zdrojov a vytvára inovatívne reporty.

Aktuálnosť

Výkonnosť a plynulosť firemných procesov v reálnom čase.

Efektivita

Úspora firemných zdrojov a efektívnejšie vynaloženie nákladov.

„Dlhšie sme hľadali nástroj, ktorý by vytvoril nadstavbu nad nami používaným ERP a vizualizoval dáta v čo najčitateľnejšej forme, ktorá by umožnila rýchle a správne rozhodnutia, prípravu na stretnutia so zákazníkmi a riadenie činností obchodného tímu. Vďaka Microsoft Power BI Pro a skvelej práci implementačného tímu spoločnosti Millennium sme v relatívne krátkom čase a za primeranú cenu získali plne vyhovujúci nástroj, ktorý si od prvého momentu pre svoju jednoduchosť a prehľadnosť získal uznanie v celom predajnom tíme.“
Rastislav Virdzek
Riaditeľ externého predaja, SLS-Technaco
  / 

Riešenia

Správne rozhodnutia dokážeme prijímať iba vtedy, keď máme k dispozícii relevantné dáta v požadovanej štruktúre, vo vhodnej forme, v dostatočnom množstve a v správnom čase. Microsoft Power BI na meranie výkonnosti a reporting umožňuje vizualizovať všetky dostupné dáta z rôznych podnikových systémov a získať tak dôležitý prehľad o aktuálnom stave a dianí vo firme.

Process Mining je inovatívna technika procesného riadenia. Umožňuje analýzu podnikových procesov na základe zaznamenávaných udalostí z uplynulého obdobia, ktoré sú uchované vo firemných informačných systémoch. Vďaka týmto dátam je možné navrhnúť opatrenia smerujúce k optimalizácii a zefektívneniu firemných procesov.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.