CRM riešenia

CRM (Customer Relationship Management) okrem upratania dát a zlepšenia práce s nimi, dokáže priniesť aj prehľad o stave biznisu a jeho budúcom vývoji. Pomáha pri riadení a automatizácii obchodu, marketingu, HR aktivít a ďalších oblastí.

Všetky dôležité informácie na jednom mieste

Microsoft Dynamics 365 predstavuje jednotnú platformu vzájomne prepojených aplikácií, ktoré pokrývajú komplexné biznis procesy a potreby. Zlúčenie všetkých biznis aplikácií umožňuje spoločnostiam riadenie kľúčových oblastí komplexne z centrálneho systému.

V čom vám môže CRM riešenie pomôcť?

Obchod

 • 360-stupňový pohľad na klienta

 • Zmluvy a schvaľovacie procesy

 • Manažment obchodných aktivít

 • Reporting na sledovanie stanovených cieľov

Marketing

 • Riadenie marketingových kampaní a ich automatizácia

 • Webové formuláre a landing pages

 • Tvorba dynamického obsahu e-mailov

 • Nástroje na získavanie spätnej väzby a jej vyhodnocovanie

Zákaznícky servis

 • Riadenie podnetov a žiadostí s procesným spracovaním

 • Produktová dokumentácia

 • Automatické sledovanie inbound a outbound komunikácie so zákazníkom

 • Unifikované používateľské prostredie pre agentov

Výhody riešenia

Mobilita

Online aj offline dostupnosť riešenia kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

Cloud

Optimalizácia nákladov, škálovateľnosť riešenia a vysoká rýchlosť nasadenia.

Tímová spolupráca

CRM riešenie pomáha prepojiť prácu rôznych oddelení, čím sa zlepšuje zákaznícka skúsenosť.

„Dáta sa stali kľúčovou komoditou. Ak s nimi firma dokáže správne pracovať, znamená to pridanú hodnotu pre zákazníka, ktorý vďaka tomu dostane to, čo naozaj potrebuje – analýzu jeho potrieb, kvalitné poradenstvo a vo finále produkt, ktorý zodpovedá jeho potrebám. A samozrejme, kvalitný nástroj pre riadenie dát uľahčuje a zefektívňuje prácu pre všetkých našich kolegov, v priamom aj nepriamom kontakte so zákazníkom. Je základným pilierom našej digitálnej transformácie, ktorá nie je iba o technickej výmene systémov, ale o transformácii nášho myslenia a pozerania sa na všetky procesy a všetky kroky tak, aby boli orientované v prvom rade na zákazníka. Moje poďakovanie preto patrí všetkým kolegom, ktorí stáli pri implementácii CRM ako aj tým, ktorí ho denno-denne využívajú, lebo v opačnom prípade by celá snaha nemala zmysel. A samozrejme, tímu Millennium za ich profesionálny prístup počas celého procesu implementácie tohto riešenia.“
Juraj Ebringer
Člen predstavenstva zodpovedný za retailové a privátne bankovníctvo, ČSOB
„Vo firemných centrách Slovenskej sporiteľne sme v spolupráci so spoločnosťou Millennium, uviedli do života nový nástroj starostlivosti o firemných klientov - Microsoft Dynamics CRM. Celú prípravu a implementáciu do praxe sme zvládli v rekordne krátkom čase. Aplikácia prináša veľa pozitív. Tie vidím najmä v zjednodušení práce s klientskymi dátami a v efektívnom riadení predajných aktivít a obchodných príležitostí firemných poradcov. Centralizácia dát o SME klientoch na trhu zároveň umožní transparentnejšiu komunikáciu (a zdieľanie informáciami) medzi obchodnými líniami banky, vrátane zapojenia produktových oddelení do starostlivosti o firemných klientov.“
Peter Krutil
Člen predstavenstva zodpovedný za firemné bankovníctvo, Slovenská sporiteľňa
„Kvalitné poskytovanie služieb našim zákazníkom je pre nás na prvom mieste. Implementáciou CRM systému od spoločnosti Millennium sme získali základný kameň nielen pre dosiahnutie vyššej znalosti našich klientov a skvalitnenie vzťahov s nimi, ale aj pre prácu s obchodnými príležitosťami.“
Petr Tomášek
Vedúci oddelenia Odbytové procesy a aplikácie, ČMSS
„Zavedením Resco Cloud CRM systému sa v našej spoločnosti o 30 % zlepšila efektivita plánovania servisných výjazdov a KPI ukazovatele našich obchodníkov vzrástli o 20 %, čo malo následne pozitívny vplyv na ziskovosť firmy.“
Martin Kazmirsky
COO, Dental Fix
  / 

Riešenia

Pre efektívnu prácu so zákazníkom a budovanie dobrého vzťahu s ním je dôležité zaznamenávať všetky fázy predajného procesu. Pomocou modulu Sales Force Automation (SFA) riadite všetky predajné aktivity jednoducho a s úplným prehľadom. Sledujte, zaznamenávajte a vyhodnocujte všetky aktivity, ktoré ste pri tom-ktorom zákazníkovi uskutočnili.

Riešenie postavené na platforme Microsoft Dynamics 365 vám umožňuje poskytovať služby typu end-to-end, self-service či asistované a lokálne služby naprieč všetkými kanálmi. Prepojte riešenie s najmodernejšími technológiami, akými sú machine learning, hlasová biometria, IoT, chatbot/mailbot či CoBrowsing a ľahko docielite to, že zákazníci budú interakciu s vašou spoločnosťou milovať.

Pri podnikaní nie je nič dôležitejšie ako spokojný zákazník. Retenčná aplikácia je nástroj, ktorý zjednodušuje starostlivosť o zákazníka a cielené uspokojovanie jeho potrieb bez zbytočného obťažovania. Zjednodušuje proces získavanie nových či lojálnych zákazníkov.

Loan Processing System (LPS) je informačný systém, ktorý riadi, automatizuje a výrazne zefektívňuje priebeh celého procesu predaja úverových produktov. LPS šetrí finančné prostriedky a personálne zdroje banky, posilňuje povesť finančnej inštitúcie na trhu a zvyšuje lojalitu zákazníkov.

Často kladené otázky

Zákazníkom priam odporúčame, aby mali nové riešenie nasadené čo najskôr. Reálne využívanie systému je totiž najlepším spôsobom overenia správnosti jeho nastavenia a zozbierania skorej spätnej väzby, vďaka ktorej možno vykonať úpravy vo fáze, kým je to ešte jednoduché.

V prípade náročnejších požiadaviek odporúčame rozdeliť dodanie riešenia na menšie časti, ktoré bude mať zákazník k dispozícii priebežne. Tie zložitejšie časti sa pritom budú realizovať neskôr. V praxi je možné prvú verziu použiteľnej aplikácie dodať a nasadiť približne za 3 až 4 týždne.

Pokiaľ vám CRM funkcionalita, ktorú poskytuje váš existujúci systém, vyhovuje, odporúčame vám ju využívať naďalej a nad novým CRM riešením sa zamýšľať v prípade, keď sami zistíte, že tieto funkcionality už nebudú dostatočné.

V praxi to znamená:

 • potreba pracovať so konsolidovanými zákazníckymi dátami z viacerých zdrojov a v kontexte;
 • možnosť sledovať komunikačnú históriu;
 • manažovať pracovnú agendu;
 • alebo detailnejšie sledovať a vyhodnocovať obchodné aktivity firmy.

Naše riešenie nie je tradičné „krabicové“, ktoré si nainštalujete a využívate ho, ako je. CRM aplikácia postavená na Microsoft Dynamics 365 sa však do značnej miery dokáže prispôsobiť vašim požiadavkám. Je to podobné, ako keď si zariaďujete dom alebo byt. Cenu riešenia preto nie je možné stanoviť paušálne, odvíja sa od množstva a zložitosti vašich požiadaviek. Vo všeobecnosti možno povedať, že požiadavky na prepájanie aplikácie s inými systémami alebo automatizácie majú najväčší dosah na cenu.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.