Idea Management

Idea Management - riešenie pre riadenie inovácií

Inovátorské podnikateľské subjekty si často kladú za cieľ zmeniť štandardný spôsob myslenia a práce, pričom svojich zamestnancov navádzajú na kreatívne, tzv. „out of box“ myslenie a aktívnu účasť na rozvoji spoločnosti. Čoraz viac spoločností si uvedomuje význam vlastných zamestnancov ako najväčších odborníkov v danej oblasti a ich nápady považuje za neoceniteľný zdroj inšpirácie pre svoj budúci rast. Poprednou témou moderných spoločností sa preto v dnešnej dobe stáva potreba efektívneho riadenia inovácií, s čím je priamo spojené napredovanie firmy a jej konkurencieschopnosť.

Vďaka riešeniu Idea Management získate: 

  • aplikáciu pre riadenie inovácií;
  • nástroj pre riadený brainstorming;
  • 360-stupňový prehľad zaznačených nápadov a ich vývoja;
  • zefektívnenie pracovných postupov a riešenie problémov;
  • zhromažďovanie nápadov na jednom mieste;
  • vyhodnocovanie prínosu inovácie a ocenenie inovátora;
  • a mnoho ďalších výhod.

Stiahnite si bezplatne offering a zistite: 

  • Prečo by malo byť Idea management pre vás zaujímavé?
  • Aké ďalšie možnosti a efektívne funkcionality vám ponúka.
  • Ako sa dostanú nové nápady aj od radových zamestnancov k nadriadeným a vedeniu spoločnosti.

Chcete aj vy umožniť zamestnancom posúvať vašu firmu vpred?Offering Idea Management - SK