Process Mining

Process Mining

Process Mining je inovatívna technika procesného riadenia, ktoré umožňuje analýzu podnikových procesov na základe zaznamenávaných udalostí z uplynulého obdobia, uchovaných vo firemných informačných systémoch. Vďaka týmto dátam je možné navrhnúť opatrenia smerujúce k optimalizácii a zefektívneniu firemných procesov.

Vďaka Process Miningu budete schopní definovať návrhy na zlepšenie, akými môžu byť: 

  • úprava a prehodnotenie existujúcich procesov;
  • zmeny v informačných systémoch;
  • zavedenie časových SLA;
  • zavedenie dodatočných pravidiel a kontrol;
  • optimalizácia ľudských zdrojov.

Stiahnite si offering a zistite: 

  • Čo je Process Mining?
  • Na aké vaše biznis otázky vám zodpovie?
  • Na aké typy procesov ho možno využiť?
  • Ako funguje?
  • Ako využiť výstupy Process Miningu pre váš biznis?

 

Chcete zoptimalizovať firemné procesy a využiť získaný čas na dôležitejšie aktivity? Riešenie na zefektívnenie procesov Process Mining


Centrum nastavenia súkromia

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?