Intranet pomáha k tzv. work-life balance prístupu v spoločnosti vďaka komunitným stránkami portálu, prostredníctvom ktorého si môžu zamestnanci plánovať aj svoje spoločné voľnočasové aktivity

Erste Group IT International, spol. s r. o.

Intranet pomáha k tzv. work-life balance prístupu v spoločnosti vďaka komunitným stránkami portálu, prostredníctvom ktorého si môžu zamestnanci plánovať aj svoje spoločné voľnočasové aktivity

Aplikované riešenia
Portálové riešenia
Microsoft 365

Informácie o zákazníkovi

Erste Group IT International, spol. s r.o. je pobočkou rakúskej spoločnosti, ktorá zastrešuje IT riešenia pre skupinu Erste Group – jedného z najväčších poskytovateľov bankových a finančných služieb v strednej a východnej Európe. Erste Group IT poskytuje služby v oblasti informačných technológií, informačných systémov, rovnako zastrešuje aj oblasť hardvéru a softvéru. Svoje služby poskytuje pre rakúsku Erste Group a aj pre ďalšie spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Erste GroupHolding.

„Je pre nás nesmierne dôležité, aby naši zamestnanci mali radi prácu, ktorú vykonávajú. Súčasťou toho je určite aj zaujímavý a interaktívny systém, s ktorým pracujú. Vďaka spoločnosti Millennium sa nám podarilo tento systém posunúť na úplne novú úroveň.“
Andrej Hindák
Demand Manager, Erste Group IT International, spol. s r. o.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Spoločnosť EGIT využívala na spoluprácu svojich zamestnancov intranetové riešenie postavené na platforme Microsoft SharePoint 2010. Vzhľadom na morálne zastaranie tejto platformy, ako aj nedostačujúce funkcionality sa spoločnosť rozhodla pristúpiť k vybudovaniu celého systému nanovo.
Okrem toho hľadala spôsob, ako zamestnancov nadchnúť k práci s týmto interným systémom, aby boli ešte viac motivovaní využívať v plnej miere možnosti, ktoré Intranet poskytuje.

Nové intranetové riešenie plní nasledovné funkcie:

 • nástroj na kolaboráciu, na projektoch pre interných i externých spolupracovníkov;
 • silná informačná databáza, tzv. interná Wiki, ktorá funguje ako základný nástroj pre orientáciu vo vnútrofiremnom svete;
 • systém na riedenie vzdelávania zamestnancov;
 • nástroj na manažovanie zamestnaneckých eventov, akými sú voľnočasové aktivity, party, grilovačky, team-buildingové akcie a podobne;
 • Erste locations – časť prinášajúca informácie najmä pre zamestnancov cestujúcich na služobné cesty do iných krajín v ktorých pôsobí skupina Erste;
 • komunitné stránky ako ďalší komponent celkového riešenia majú za cieľ spájať ľudí tak po pracovnej, ako aj voľnočasovej stránke;
 • News portal, ktorý tvorí vstupnú bránu do sveta informácií a noviniek v rámci celej skupiny;
 • základnou zmenou oproti klasickému zverejňovaniu noviniek je fakt, že zamestnanci sami môžu vytvárať novinky.

Nové riešenie prinieslo nasledujúce benefity:

 • náš zákazník v krátkom čase získal moderný nástroj na kooperáciu medzi zamestnancami pri práci na projektoch;
 • vďaka zaujímavému používateľskému rozhraniu a podnetnému dizajnu sú používatelia viac motivovaní k práci so systémom, čím sa zvýšila ich efektivita pri spolupráci na projektoch;
 • všetci zamestnanci si môžu jednoducho vyhľadávať potrebné informácii v informačnej databáze, tzv. wiki, čo umožňuje lepšiu pripravenosť a informovanosť každého člena tímu – od nováčika až po vedúceho manažéra;
 • napomohli sme k tzv. work-life balance prístupu v spoločnosti vďaka komunitným stránkami portálu, prostredníctvom ktorého si môžu zamestnanci plánovať aj svoje spoločné voľnočasové aktivity;
 • nové intranetové riešenie prinieslo úplne nové funkcionality, akými sú Manažment školení a Manažment udalostí;
 • nový systém je postavený na Microsoft SharePoint 2013, čím zákazník získal najmodernejšie možné riešenie.

Dôležité fakty

Projekt odovzdaný zákazníkovi už za 3 mesiace
Moderný a jednoduchý dizajn
Efektívny nástroj na spoluprácu vo firme

Prípadové štúdie na stiahnutie

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.