Referencie

Eximbanka SR

Exportno-importná banka Slovenskej republiky je špecializovaná finančná inštitúcia, ktorá spája v sebe bankové a poisťovacie činnosti s cieľom podpory exportu. Poslaním banky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť  hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch. Našim zákazníkom je od roku 2011.

Riešenie porád manažmentu a úloh pracovníkov banky

Začiatok projektu: November 2011

Riešenie umožňuje organizovať činnosti súvisiace  s organizáciou porád orgánov EXIMBANKY SR a riešiť úlohy vyplývajúce z jednotlivých druhov porád. V systéme je možné plánovať poradu s termínom a predkladanými materiálmi, prípravu programu, vytváranie obsahu porady, generovanie pozvánky, vytvorenie zápisu z porady vrátane záznamu diskusie a na základe zápisu z porady automatické generovanie úloh pre pracovníkov EXIMBANKY SR. Systém generuje rôzne prehľady porád a úloh podľa požiadaviek používateľov a nastavených prístupových práv na jednotlivé činnosti.

Centrum nastavenia súkromia

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?