Referencie

Finančná správa logo

Finančná správa Slovenskej republiky vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Hlavným poslaním Finančnej správy SR je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR. Našim zákazníkom je od roku 2013 prostredníctvom partnerského integrátora.

Portál finančnej správy

Začiatok projektu: Január 2014

Dĺžka projektu: 9 mesiacov

Začiatkom roka 2014 vstúpila do platnosti povinnosť podávať daňové priznania pre platiteľov DPH výlučne elektronicky. Tým sa vytvorila potreba na vytvorenie samostatného portálu, ktorý by efektívne a transparentne nahradil dve dovtedy nezávislé inštitúcie.

Pre konečného zákazníka, Finančné riaditeľstvo SR sme vyvíjali portál, ktorý zlučoval dva, dovtedy samostatne existujúce portály: portál daňovej správy (drsr.sk) a portál colnej správy (colnasprava.sk).
Cieľom projektu bolo vytvoriť jednotné komunikačné rozhranie, zjednotiť riešenia voči pôvodnému stavu a uľahčiť užívanie služieb poskytovaných Finančnou správou voči externému prostrediu a to všetko presne do termínu stanoveného zákonom.

Priniesli sme nasledovné benefity:

  • Portál financnasprava.sk je prvým plnohodnotným portálom tak pre colnú, ako aj pre daňovú časť.
  • Navigácia portálu je prispôsobená požiadavkám návštevníka, čo výrazne zjednodušuje orientáciu na stránke.
  • Priniesli sme transparentnosť
  • Komunikácia daňového úradu a občana prebieha elektronicky, čím sa výrazne obmedzil osobný styk zamestnancov Finančnej správy a občanov. Týmto riešením sa zároveň šetrí čas aj peniaze daňovníkov.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)

Centrum nastavenia súkromia

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?