Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Webovú aplikáciu zastrešujúcu žiadosti o dotáciu na nájomné sme dodali expresne a bez nároku na odmenu

Aplikované riešenia
Portálové riešenia

Informácie o zákazníkovi

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyslu, energetiky a obchodu. Zodpovedá za vnútorný, ako aj zahraničný obchod a zabezpečuje koordináciu politiky vnútorného trhu EÚ, tvorbu a implementáciu investičnej politiky či ochranu nerastných surovín.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) sme dodali webovú aplikáciu https://najmy.mhsr.sk/, vďaka ktorej právnické a fyzické osoby mohli požiadať o dotácie na nájomné už pár mesiacov po vypuknutí pandémie.

MH SR na základe vládou schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné vyhlásilo dňa 23. 6. 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné. Vzhľadom na naliehavosť situácie a extrémnu spoločenskú objednávku bolo nutné navrhnúť a zrealizovať IT riešenie, ktoré by zvládlo spracovať očakávaný vysoký dopyt po štátnej podpore.

Webová aplikácia prináša na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného. Dané riešenie je reakciou vlády SR, ktorej záleží na zmiernení negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia ochorenia COVID-19. 

Okamžitá pomoc 

Naša spoločnosť dodala webovú aplikáciu v expresne krátkom čase. Jej vývoj prebiehal bez rozdielu na to, či bol pracovný alebo nepracovný deň. Našou hlavnou prioritou bola okamžitá pomoc krajine a nájomcom, ktorí sa ocitli vo vážnych finančných problémoch. 

Projekt sme realizovali bez nároku na finančnú odmenu. Najviac si ceníme to, že sme mohli pomôcť slovenským podnikateľom preklenúť bezprecedentne ťažké obdobie pandémie.

Webová stránka nezohrala svoju rolu len na začiatku pandémie. Aj v súčasnosti je vstupnou bránou pre žiadateľov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Poskytuje podrobné informácie o aktuálne otvorených výzvach, žiadosť o poskytnutie dotácie či návody ako na to.

Maximálny výkon vďaka cloudu 

Vzhľadom na očakávaný veľký záujem o dotácie sme zrealizovali skúšobné záťažové testy na pôvodnej infraštruktúre. Výsledky však nesplnili očakávania, pretože pri vysokom dopyte o nájomné by sa mohla stať služba nedostupnou. Preto sme sa rozhodli postaviť riešenie na cloudovej platforme Microsoft Azure. Naše rozhodnutie bolo správne, nezaregistrovali sme žiaden problém so záťažou ani pri štarte ani počas prevádzky služby.  

Import údajov do Informačného systému SEMP 

Podľa nariadenia Európskej únie je štát povinný od roku 2016 udržiavať register štátnej pomoci a jeho informácie následne sprístupňovať verejnosti na internete. V súvislosti s týmto nariadením sme zabezpečili import databáz s údajmi všetkých žiadateľov a informácií o poskytnutých dotáciách na úhradu nájomného do IS SEMP. 

IS SEMP je komplexným riešením na správu a monitorovanie minimálnej a štátnej pomoci. Jeho implementáciou sme verejnosti sprístupnili informácie o poskytovanej pomoci prostredníctvom webového portálu. 

V rámci projektu obmeny webového portálu sme pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky realizovali:

  • prechod na flexibilnejší CMS systém;
  • redizajn webového portálu na základe najnovších UX a UI trendov;
  • zjednodušenie komplikovanej štruktúry rozmiestnenia informácií;
  • migráciu veľkého objemu dát.

Na základe výsledkov z analytických nástrojov sme navrhli nový dizajn webového portálu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a rozmiestnenie prvkov tak, aby riešenie podliehalo aktuálnym UX a UI trendom. Medzi najväčšie prínosy nového webovú portálu patria prechod na flexibilnejší CMS systém a predovšetkým zjednodušenie štruktúry portálu, ktorá bola v pôvodnej verzii príliš komplikovaná.

Jej optimalizovaním sa nám podarilo zjednodušiť vyhľadávanie informácií a zabezpečiť používateľom portálu prívetivé riešenie.

S projektom implementácie nového portálu bola spojená aj potreba migrácie dát, ktorá prebiehala automatizovane v kombinácii s manuálnymi zásahmi do procesu. V rámci prechodu na nový systém sme zmigrovali:

  • 17 500 dokumentov na stiahnutie (pdf súborov);
  • 4 000 statických textových dokumentov;
  • 13 500 multimediálnych súborov;
  • 3 500 tlačových správ.

Webový portál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky si môžete pozrieť tu.

Dôležité fakty

Rýchla migrácia veľkého množstva dát
Flexibilný publikačný systém
Moderné užívateľské prostredie
Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.