Riešenie predstavuje modernú znalostnú bázu, ktorá zamestnancom Raiffeisenbank poskytuje vždy aktuálne a jednotné informácie o produktoch a postupoch

Raiffeisenbank, a. s.

Riešenie predstavuje modernú znalostnú bázu, ktorá zamestnancom Raiffeisenbank poskytuje vždy aktuálne a jednotné informácie o produktoch a postupoch

Aplikované riešenia
Portálové riešenia

Informácie o zákazníkovi

Raiffeisenbank je univerzálnou bankou pôsobiacou na českom trhu už od roku 1993. Podľa celkových aktív je piatou najväčšou bankou v Českej republike. Do portfólia produktov banky patrí vedenie osobných a firemných účtov, úverových, investičných či sporiacich produktov, ako aj poradenstvo pre firemnú či korporátnu klientelu.

„Nasadením Knowledge Management riešenia sme získali nástroj, ktorý nám zefektívnil tvorbu a sprístupňovanie aktuálnych informácií naprieč centrálou, pobočkami banky a call centrami. Umožnilo nám ucelenú komunikáciu so zákazníkom pri poskytovaní informácií o bankových produktoch, ako aj jednotné dodržiavanie internej politiky. Zamestnanci majú nepretržitý prístup k aktuálnym zmenám, interným postupom, manuálom, smerniciam a normám.“
Tomáš Tyl
Projektový manažér, Raiffeisenbank a. s.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Banke Raiffeisenbank sme dodali Knowledge Manažment systém s názvom Rbook. Riešenie predstavuje modernú znalostnú bázu, ktorá zamestnancom Raiffeisenbank poskytuje vždy aktuálne a jednotné informácie prostredníctvom tzv. „článkov“ (informácie o jednotlivých bankových produktoch, interných procesoch, postupoch, manuáloch a normách).

Hlavnou ambíciou Raiffeisenbank bolo zastrešiť celý proces vytvárania, pripomienkovania, schvaľovania, publikovania a archivovania tzv. „článkov“ (informácií o jednotlivých bankových produktoch, interných procesoch, postupoch, manuáloch a normách) a prehľadným spôsobom ich zdieľať medzi zamestnancami banky. Pre tento účel používala doposiaľ Raiffeisenbank riešenie na technológii Lotus Notes. To však jednak technologicky zastarávalo a jednak narážalo na viaceré používateľské úskalia. Banka sa preto rozhodla starý systém vyradiť a nahradiť ho moderným Knowledge Management riešením na technológií Microsoft SharePoint.

Dodané riešenie zákazníkovi prinieslo:

  • zefektívnenie práce s internými informáciami vďaka jednoduchej tvorbe, schvaľovaniu a publikovaniu článkov, možnosti intuitívneho vyhľadávania informácií či rýchleho exportu článkov do PDF;
  • sprístupnenie dôležitých a aktuálnych informácií o produktoch, smerniciach, normách, postupoch a procesoch zamestnancom banky v prehľadnej forme, ktoré zabezpečia jednotné dodržiavanie internej politiky;
  • zjednotenie komunikácie smerom ku klientovi – vďaka informáciám o bankových produktoch, aktuálnych kampaniach či zmenách vedia pracovníci na pobočkách či v call centrách poskytovať svojim klientom vždy aktuálne a správne informácie;
  • zobrazenie najdôležitejších informácií jednotlivým oddeleniam pomocou prehľadných dashboardov;
  • zabezpečenie vizuálne moderného vzhľadu a používateľsky prívetivého prostredia systému vďaka redizajnu riešenia;
  • dodanie moderného a flexibilného riešenia na technológii Microsoft SharePoint s potenciálom ďalšieho rozvoja.

Dôležité fakty

Moderný dizajn a používateľsky prívetivé prostredie
Flexibilné riešenie na platforme Microsoft SharePoint
Komplexné využitie produktov Microsoft 365

Prípadové štúdie na stiahnutie

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.