Ako sme Slovenskej sporiteľni uľahčili a zefektívnili prácu s klientmi vo viacerých segmentoch

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ako sme Slovenskej sporiteľni uľahčili a zefektívnili prácu s klientmi vo viacerých segmentoch

Aplikované riešenia
CRM riešenia

Informácie o zákazníkovi

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. Svojim klientom poskytuje komplexnú škálu bankových produktov od bežných účtov cez termínované vklady, úvery, platobný styk až po služby elektronického bankovníctva či mobilné aplikácie. Je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Erste Group Bank AG. Banka preferuje aktívny individuálny prístup ku klientom založený na odbornom finančnom poradenstve a na vzájomnej dôvere.

„Začiatkom júla 2014 sme vo firemných centrách Slovenskej sporiteľne v spolupráci so spoločnosťou Millennium, uviedli do života nový nástroj starostlivosti o firemných klientov - Microsoft Dynamics CRM. Celú prípravu a implementáciu do praxe sme zvládli v rekordne krátkom čase. Aplikácia prináša veľa pozitív. Tie vidím najmä v zjednodušení práce s klientskymi dátami a v efektívnom riadení predajných aktivít a obchodných príležitostí firemných poradcov. Centralizácia dát o SME klientoch na trhu zároveň umožní transparentnejšiu komunikáciu (a zdieľanie informáciami) medzi obchodnými líniami banky, vrátane zapojenia produktových oddelení do starostlivosti o firemných klientov.“
Peter Krutil
Člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo, Slovenská sporiteľňa, a. s.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Aplikácia CAFE (Credit Application Front End) je postavená na riešení LPS (Loan Processing System), ktoré riadi, automatizuje a zefektívňuje priebeh celého procesu predaja úverových produktov v SME segmente  – od príchodu klienta na pobočku, cez automatizované generovanie zmluvnej dokumentácie až po sledovanie splácania úveru. Umožňuje rýchlo reagovať na potreby trhu, efektívne riadiť typy používaných zmlúv a v konečnom dôsledku prispieva k šetreniu nákladov a znižovaniu rizika súvisiaceho s ľudským faktorom pri procese predaja úverov.

Slovenská sporiteľňa získala nástroj, vďaka ktorému má aj manažment nonstop k dispozícii aktuálne informácie o počte a stave prebiehajúcich žiadostí o úverové produkty. Aplikáciu CAFE sme integrovali so CRM systémom, ktorý už v banke využívali.

 

Slovenská sporiteľňa má vo svojom portfóliu viac ako 30 % firiem zo segmentu SME. Klientske dáta, ako aj evidovanie vzťahu s nimi, boli spracovávané v rôznych systémoch a neboli dostupné na jednom mieste. V rámci skupiny Erste už Microsoft Dynamics CRM poznali a využívali jeho výhody. Aplikovaný bol pre prácu s veľkými korporátnymi klientmi. Aj na základe tejto skúsenosti sa Slovenská sporiteľňa rozhodla implementovať podobné riešenie v rámci banky pre segment malých a stredných podnikov (SME segment).

 • Základom CRM riešenia pre riadenie vzťahov s firemnými klientmi Slovenskej sporiteľne je platforma Microsoft Dynamics CRM 2013. Ide o systém, ktorý umožňuje komplexný pohľad na klienta a zároveň ponúka robustnú platformu pre ďalší rozvoj CRM funkcionalít ako aj jej integráciu s inými aplikáciami.
 • Slovenská sporiteľňa získala vo veľmi krátkom čase plnohodnotné riešenie na riadenie vzťahov s firemnými klientmi v segmente SME.
 • Riešenie prinieslo vyššiu prehľadnosť dát formou komplexného 360-stupňového pohľadu na zákazníka a rýchlejší prístup k nim.
 • Zabezpečilo spojenie štandardného Microsoft Outlook s Microsoft Dynamics CRM 2013 a možnosť ich synchronizácii.
 • CRM riešenie umožňuje jednoduché vyhľadávanie, prehľad a výber súčasných aj potenciálnych klientov, zisťovanie stavu obchodných príležitostí a zoznam plánovaných a uskutočnených aktivít.
 • Vďaka nášmu riešeniu sa podarilo zapojiť produktové útvary priamo do starostlivosti o firemného klienta.

Dôležité fakty

Umiestnenie v súťaži Microsoft Awards
Lepšia kvalita dát a zvýšenie efektivity zamestnancov
Cielenejšia obsluha klientov zo SME segmentu

Privátne bankovníctvo Slovenskej sporiteľne (EPB) má vo svojom portfóliu približne 1 500 klientov, ktorým banka spravuje aktíva v hodnote viac ako 800 miliónov eur. Agendu, informácie a rôzne dáta o klientoch spracovávali prostredníctvom viacerých nástrojov ako sú Excel, Word a podobne. Tie neboli navzájom prepojené a kooperácia zamestnancov bola mnohokrát komplikovaná alebo neefektívna. Zákazníkovi sme pomohli tento stav vyriešiť dodaním ďalšieho CRM riešenia určeného špeciálne pre divíziu Erste Private Banking.

Riešenie spája pracovníkov privátneho bankovníctva prostredníctvom jedného systému. Už žiadne preposielanie rôznych verzií dokumentov, mailov, tabuliek a pod. Za pomoci rôznych funkcionalít v CRM prispôsobených na mieru, sa práca a kooperácia zamestnancov zefektívnila, a všetky potrebné nástroje majú „pod jednou strechou“.

Medzi hlavné funkcionality CRM riešenia patria:

 • karta klienta, ktorá poskytuje všetky potrebné informácie na jednom mieste;
 • upozornenia v CRM a notifikačné emaily;
 • manažment nových príležitostí;
 • marketingové funkcionality;
 • plánovanie stretnutí a prepojenie s MS Outlook (priame zobrazenie mailov v CRM);
 • možnosť zaznamenávať zápisy zo stretnutí a plánovanie ďalších krokov;
 • nastavenie rôznych prístupových oprávnení pre jednotlivé typy pozícií.

Dôležité fakty

Integrácia s internými bankovými systémami
Prehľadný reporting
Cielenejšia obsluha klientov Privátneho bankovníctva

Prípadové štúdie na stiahnutie

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.