Slovenský pozemkový fond

Zlepšujeme elektronickú komunikáciu medzi občanom a štátom

Aplikované riešenia
Portálové riešenia

Informácie o zákazníkovi

Slovenský pozemkový fond spravuje pôdu a súvisiace nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a neidentifikovaných vlastníkov. Ročne zastreší vyše 30 000 žiadostí.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa transformuje na digitálnu a vysoko transparentnú organizáciu. V rámci projektu rozvoja elektronických služieb sme zefektívnili a plne zelektronizovali proces podávania žiadostí, o ktoré je najčastejší záujem.

Informačný systém fondu mal rozsiahly technologický dlh. Podanie jednotlivých žiadostí si vyžadovalo papierové spracovanie, čo značne predlžovalo celý proces. Vedenie fondu vnímalo tieto rezervy a načrtlo víziu, ako ich eliminovať. Riešením bola digitálna transformácia procesov. V snahe urýchliť a stransparentniť vybavovanie podaní sa SPF rozhodol zelektronizovať svoje procesy a výrazne zlepšiť svoje služby občanom.

Jednoduchšie podanie žiadosti

Riešenie prinieslo úplnú elektronizáciu nasledovných žiadostí:

 • Žiadosť o prevod správy, o prevod vlastníckeho práva, o zámenu alebo o zriadenie vecného bremena;
 • Žiadosť o prenájom pozemku;
 • Žiadosť o vydanie stanoviska ku konaniu podľa stavebného zákona.

Tieto žiadosti prešli rozsiahlou premenou. Proces bol kompletne revidovaný, redizajnovaný a plne elektronizovaný. Overovanie používateľa sa realizuje prostredníctvom eID cez Ústredný portál verejnej správy. Odpadá akákoľvek návšteva notára alebo iného úradu. Žiadosť je možné podať z pohodlia domova. Výhodou riešenia z pohľadu referentov SPF je zvýšenie kvality dodaných príloh – systém používateľa prevedie formulárom a vypýta si iba dokumenty, ktoré sú pre žiadosť nevyhnutne potrebné. Táto vlastnosť ušetrí viacero dopytov a interakcií medzi žiadateľom a fondom, ktoré boli dovtedy bežné.

Pri návrhu nového riešenia sme postupovali podľa jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel (ID-SK). Ide o manuál, ktorého cieľom je zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

Sme hrdí na to, že Millennium je prvou IT spoločnosťou na Slovensku, ktorá dodala štátnej organizácii projekt detailne vychádzajúci z dizajn manuálu ID-SK, ktorý bol zároveň úzko integrovaný na Ústredný portál verejnej správy.

 

 

Aké výhody získal žiadateľ?

 • Elektronická komunikácia medzi žiadateľom a SPF – podanie žiadosti bez nutnosti jej manuálneho zasielania.
 • Využitie eID – odpadá potreba notárskeho overovania žiadosti a jej zasielanie poštou.
 • Efektívnejšie a rýchlejšie podanie žiadosti z pohodlia domova.
 • Intuitívne a užívateľsky prívetivé prostredie.
 • Zníženie počtu formulárových polí a počtu príloh nevyhnutných na podanie žiadostí.

Aké ďalšie benefity priniesla elektronizácia žiadostí?

 • Automatizácia procesu podania žiadosti – bez nutnosti dodatočnej manuálnej kontroly zo strany SPF.
 • Digitálne a bezpečné spracovanie žiadosti – prihlásenie sa do služby Elektronické podania cez občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).
 • Prepojenie služby s ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk a ďalšími registrami tretích strán.
 • Unifikovaná štruktúra jednotlivých formulárov.

Nové riešenie sme postavili na inovatívnom systéme na manažment obsahu Orchard Core a databázovom systéme Microsoft SQL Server.

Cieľom webového sídla Slovenského pozemkového fondu je intuitívne nasmerovať návštevníka k riešeniu životnej situácie tak, aby dokázal získať odpovede na všetky svoje prípadné otázky, čím sa zmenšuje preťaženie kontaktných pracovníkov Slovenského pozemkového fondu.

Webové sídlo jasne vymedzuje pôsobnosť organizácie, zabezpečuje vyhľadávanie a zobrazovanie uzavretých zmlúv , objednávok, faktúr SPF. Webové sídlo tiež zabezpečuje automatizovaný systém na pripomienkovanie zmlúv ešte pred ich uzatvorením, čo Slovenskému pozemkovému fondu pomáha udržiavať transparentnosť a vyváženosť názorov v tomto procese.

Dôležité fakty

Prehľadná štruktúra informácií
Jednoduché intuitívne ovládanie
Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.