Prehľadný web spoločnosti znížil preťaženie kontaktných pracovníkov

Slovenský pozemkový fond

Prehľadný web spoločnosti znížil preťaženie kontaktných pracovníkov

Aplikované riešenia
Portálové riešenia

Informácie o zákazníkovi

Slovenský pozemkový fond bol zriadený zákonom Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Pozemkový fond je právnickou osobou, ktorej hlavnou kompetenciou je spravovanie štátnych pozemkov a nehnuteľností. Slovenský pozemkový fond s nami spolupracuje od roku 2014.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Cieľom webového sídla Slovenského pozemkového fondu je intuitívne nasmerovať návštevníka k riešeniu životnej situácie tak, aby dokázal získať odpovede na všetky svoje prípadné otázky, čím sa zmenšuje preťaženie kontaktných pracovníkov Slovenského pozemkového fondu.

Webové sídlo jasne vymedzuje pôsobnosť organizácie, zabezpečuje vyhľadávanie a zobrazovanie uzavretých zmlúv , objednávok, faktúr SPF. Webové sídlo tiež zabezpečuje automatizovaný systém na pripomienkovanie zmlúv ešte pred ich uzatvorením, čo Slovenskému pozemkovému fondu pomáha udržiavať transparentnosť a vyváženosť názorov v tomto procese.

Dôležité fakty

Prehľadná štruktúra informácií
Jednoduché intuitívne ovládanie
Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.