11. februára 2019

Českej Raiffeisenbank sme implementovali Knowledge Management

Do prostredia banky sme úspešne nasadili moderné riešenie pre manažment znalostí na technológii Microsoft SharePoint. Banke umožní jednoduchú tvorbu, schvaľovanie a sprístupňovanie aktuálnych informácií o bankových produktoch, interných procesoch, postupoch a normách zamestnancom banky.

Raiffeisen Bank logo

Hlavnou ambíciou Raiffeisenbank bolo zastrešiť celý proces vytvárania, pripomienkovania, schvaľovania, publikovania a archivovania tzv. „článkov“ (informácií o jednotlivých bankových produktoch, interných procesoch, postupoch, manuáloch a normách) a prehľadným spôsobom ich zdieľať medzi zamestnancami banky. Pre tento účel používala doposiaľ Raiffeisenbank riešenie na technológii Lotus Notes. To však jednak technologicky zastarávalo a jednak narážalo na viaceré používateľské úskalia. Banka sa preto rozhodla starý systém vyradiť a nahradiť ho moderným Knowledge Management riešením na technológií Microsoft SharePoint.

„Nasadením Knowledge Management riešenia sme získali nástroj, ktorý nám zefektívnil tvorbu a sprístupňovanie aktuálnych informácií naprieč centrálou, pobočkami banky a call centrami. Umožnilo nám ucelenú komunikáciu so zákazníkom pri poskytovaní informácií o bankových produktoch, ako aj jednotné dodržiavanie internej politiky. Zamestnanci majú nepretržitý prístup k aktuálnym zmenám, interným postupom, manuálom, smerniciam a normám.“ Tomáš Tyl, Projektový manažér, Raiffeisenbank.

Implementáciou riešenia s názvom RBook sa nám podarilo nasadiť do bankového prostredia systém zastrešujúci riadenie celého životného cyklu článkov v rámci jednotlivých zón:

 • Autorská zóna – autor vytvorí článok a odošle ho na schválenie – na základe typu článku sa k nemu automaticky priradia schvaľovatelia, ktorým je zaslaná notifikácia s úlohou, schvaľovateľ článok pripomienkuje a schvaľuje;
 • Future zóna – úložisko schváleného obsahu, ktorý bude platný v budúcnosti;
 • Publikačná zóna – od momentu platnosti článku (napr. nariadenia, smernice, postupu, normy či akejkoľvek zmeny pri bankovom produkte) sa stáva obsah verejne dostupným pre všetkých zamestnancov s prístupom do systému;
 • Archivačná zóna – po ukončení platnosti článku sa celý obsah automaticky archivuje;
 • Dokumenty – slúži na ukladanie príloh k článkom a zároveň automaticky generuje metodické dokumenty pre regulátora.

Riadenie celého cyklu priamo zo systému RBook eliminovalo potrebu vstupovať do rôznych aplikácií, čo pôvodné riešenie na technológii Lotus Notes neumožňoval.

RBook Raiffeisenbank Knowledge Management Solution

RBook – nový Knowledge Management systém v Raiffeisenbank

Súčasťou implementovaného portálového riešenia Knowledge Management sú okrem iného aj nasledovné sekcie, ktoré napomáhajú k prehľadnému sprístupňovaniu a vyhľadávaniu informácií naprieč znalostnou databázou:

 • Dashboardy – v prehľadnej forme sprístupňujú relevantné informácie prispôsobené individuálne pre jednotlivé oddelenia banky (centrála, call centrá, retail support na pobočkách banky, oddelenie poskytovania hypoték).
 • Kampane – evidujú aktuálne marketingové akcie, ktoré sa automaticky nadviažu ku konkrétnym produktom (napr. študenti získavajú kreditnú kartu na prvé dva mesiace bez poplatku a pod.) Bankový poradca na pobočke či pracovník call centra má pri obsluhe klienta vďaka riešeniu RBook nepretržitý prehľad o aktuálnych marketingových akciách pre jednotlivé produkty.
 • Vyhľadávanie – umožňuje vyššiu efektivitu práce s informáciami a to vďaka možnosti fulltextového vyhľadávania, ktoré je doplnené o dodatočné filtrovanie článkov podľa ich platnosti, typu informácií či atribútov. Nakoľko pôvodné riešenie na technológii Lotus Notes neumožňovalo funkčné vyhľadávanie, zamestnancom prinesie riešenie na Sharepoint technológii výraznú časovú úsporu pri vyhľadavaní interných dokumentov či obsluhe klientov.

Nasadením riešenie Knowledge Management sa nám v Raiffeisenbank podarilo:

 • zefektívniť prácu s internými informáciami vďaka jednoduchej tvorbe, schvaľovaniu a publikovaniu článkov, možnosti intuitívneho vyhľadávania informácií či rýchleho exportu článkov do PDF;
 • v prehľadnej forme sprístupňovať dôležité a aktuálne informácie o produktoch, smerniciach, normách, postupoch a procesoch zamestnancom banky, ktoré zabezpečia jednotné dodržiavanie internej politiky;
 • zjednotiť komunikáciu smerom ku klientovi – vďaka informáciám o bankových produktoch, aktuálnych kampaniach či zmenách vedia pracovníci na pobočkách či v call centrách poskytovať svojim klientom vždy aktuálne a správne informácie;
 • zobrazovať najdôležitejšie informácie jednotlivým oddeleniam pomocou prehľadných dashboardov;
 • zabezpečiť vizuálne moderný vzhľad používateľsky prívetivé prostredie systému vďaka redizajnu riešenia, ako aj dodať pre banku moderné a flexibilné riešenie na technológii Microsoft SharePoint s potenciálom ďalšieho rozvoja;

Zaujalo vás riešenie Knowledge Management a chcete zefektívniť prácu s internými informáciami a dokumentami aj vo vašej spoločnosti?

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.