Novinky

Pozrite si, ako vyzerala migrácia našich 50 serverov do cloudu Microsoft Azure

Pozrite si video case study, ako sme zmigrovali celú našu infraštruktúru do cloudu. Pod videom si zároveň môžete stiahnuť prípadovú štúdiu.