27. januára 2017

Praktické využitie informačného systému Centrálnej Správy Referenčných údajov vo verejnej správe

Integráciou systémov v štátnej správe sme ušetrili zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny množstvo času – každý mesiac sa vyhnú potrebe viacnásobného manuálneho zadávania vyše 1000 záznamov do ich informačného systému.

Zamestnanci ÚPSVaR majú povinnosť spracovávať každý mesiac rádovo tisícky záznamov o príjemcoch a jednotlivých prípadoch poskytnutej pomoci (informácie o prijímateľovi finančnej pomoci, jeho adrese, výške pomoci a účele využitia). Tieto musia zaznamenávať nielen do vlastného informačného systému, ale zároveň pre potreby MF SR aj do systému na monitorovanie štátnej a minimálnej pomoci IS SEMP, ktorého dodávateľom je spoločnosť Millennium.Integrácia IS SEMP s CSRú

Celý proces zaznamenávania údajov do systému IS SEMP mal pôvodne prebiehať manuálne, čo by kládlo značnú časovú a administratívnu záťaž na pracovníkov ÚPSVaR. S cieľom odbremeniť ich od zbytočnej manuálnej práce a zároveň zvýšiť kvalitu a dostupnosť údajov pre potreby ministerstva, sa MF SR rozhodlo automatizovane prepojiť informačný systém IS SEMP so systémom Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) verejnej správy.

CSRÚ predstavuje centrálny komunikačný bod integrovaný naprieč štátnymi informačnými systémami, ktorý umožňuje poskytovanie údajov z viacero referenčných registrov a základných číselníkov pre potreby ostatných napojených systémov. Zabezpečuje sa tým zlepšenie kvality dát, ich konsolidácia, ako aj vzájomné prepojenie bez nutnosti ich opakovane zadávať v každom systéme osobitne.

Vďaka integrácii IS SEMP a CSRÚ sú všetky údaje zadávané do systému ÚSPVaR-u automaticky uložené aj do systému IS SEMP. Odpadáva tak potreba duplikovaného zadávania dát, pracovníci ÚPSVaR nie sú zaťažovaní zbytočnou administratívou a zároveň MF SR má k dispozícii potrebné údaje v čase a kvalite.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.