Novinky

Pre VÚB sme vyvinuli webovú aplikáciu na zjednodušenie komunikácie s klientom

VÚB Privátna zóna eliminuje potrebu viacnásobnej návštevy pobočky pre klientov zo SME segmentu. Komunikácia sa zjednodušuje a prebieha v online prostredí.

Schvaľovanie úverov je mnohokrát pomerne zdĺhavý a administratívne náročný proces. Počas neho sa žiadateľ vo väčšine prípadov nezaobíde bez nutnosti viacnásobnej návštevy banky, aby postupne poskytol potrebné informácie na spracovanie úveru.

Pro-klientsky orientovaná VÚB banka sa rozhodla eliminovať túto nadbytočnú administratívnu záťaž pre klientov zo SME segmentu. Ako výsledok rozhodnutia banky, s cieľom zefektívniť  a zjednodušiť komunikáciu s klientom, sme pre VÚB banku vyvinuli webovú aplikáciu, ktorá nesie názov Privátna zóna.

Aplikácia Privátna zóna pre VÚB banku

Klient od firemného poradcu obdrží prihlasovacie údaje pre prístup do aplikácie. Následne vie z pohodlia svojej kancelárie vyplnením formulárov poskytnúť potrebné informácie na schválenie žiadosti o úver.

Aplikácia sa bude rozširovať o ďalšie, pre banku dôležité funkcionality a z dlhodobého hladiska bude viesť k zvýšeniu komfortu a spokojnosti zo strany klienta, ako aj pracovníkov banky.