Priniesli sme nové CRM do Slovenskej sporiteľne

Priniesli sme nové CRM do Slovenskej sporiteľne

Najväčšej slovenskej banke sme dodali CRM systém na evidenciu a spracovávanie dát o SME klientoch.

Z pohľadu aktív, najväčšia slovenská banka Slovenská sporiteľňa, mala potrebu riešiť evidenciu približne 18 000 svojich a potenciálnych SME klientov. Všetky informácie o týchto klientoch, ako aj evidovanie vzťahu s nimi boli spracovávané náročným a neefektívnym spôsobom.

 

Klientovi sme preto dodali nový CRM systém, ktorý prináša plnohodnotné riešenie pre riadenie vzťahov s firemnými zákazníkmi SME segmentu. Pomohli sme tým  výrazne zvýšiť kvalitu dát a efektivitu práce zodpovedných obchodníkov s klientom a zároveň znížiť prevádzkové náklady, ktoré súviseli s vytváraním, spracovaním a aktualizáciou dát z rôznych zdrojov.

Projekt sme dodali v extrémne krátkom čase, od idey až po produkčný rollout v priebehu 2,5 mesiaca, čím preukázateľne dokazujeme schopnosť pracovať pre našich klientov k ich najvyššej spokojnosti nielen čo sa týka kvality aj samotného „time to market“ aspektu. Tešíme sa, že rozširujeme portfólio našich bankových klientov, v ktorou aktuálne máme už viac ako 10 slovenských a českých spoločností.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.