18. augusta 2014

Vstúpte do sveta Cloud computingu

Google drive, iCloud či Dropbox. To všetko sú dostatočne známe služby, ktoré denno-denne využívame. Ak sa však spomenie slovné spomenie Cloud computing, množstvo ľudí na Slovensku doposiaľ netuší, o čo ide. Pritom všetky spomenuté služby pod Cloud computing spadajú. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Cloud computing

Cloud computing je nový model využívania a poskytovania IT služieb s využitím internetových technológií. Jednoducho povedané, ide o webové služby hostované mimo organizáciu. V posledným rokoch sa stal pojem Cloud computing doslova fenoménom a venuje sa mu stále viac pozornosti

Názov Cloud computing môžeme z angličtivy voľne preložiť ako výpočtové mračno. Toto slovné spojenie v podstate Cloud computing veľmi dobre vystihuje. Ide totiž o akýsi zhluk výpočtových prostriedkov, ktoré tvoria pomyselné mračno. Tieto výpočtové prostriedky sú alokované v niekoľkých dátových centrách a pre koncového užívateľa nie sú viditeľné. Celá fyzická infraštruktúra cloudu, teda mračna, zostáva akoby skrytá, ale užívateľ ku coudu ako takému môže bez problémov pristupovať a využívať všetky jeho služby.

Ide teda o moderné riešenie využívania informačných technológií, ktoré funguje na princípe poskytovania služieb či programov uložených na serverovej infraštruktúre poskytovateľa danej služby. Užívateľ má k službám prakticky neobmedzený prístup prostredníctvom internetu, či už cez webové prehliadače, alebo prostredníctvom aplikácie. Dané služby vďaka tomu môžete prakticky kedykoľvek a najmä kdekoľvek.

Cloud computing v praxi

Množstvo bežne používaných služieb od webovej pošty až po úložisko fotografií online je súčasťou Cloud computingu. Ak ste si doposiaľ mysleli, že nepoznáte nikoho, kto cloud používa, mýlili ste sa. Už i tým, že denne používate váš Gmail, sa dostávate do priameho kontaktu s cloudom. Podobne je to aj pri portáli Uloz.to či Rapidashare. Cloud computing totiž funguje na princípe prepožičiavania serverov, často aj formou špecializovaných aplikácií. A ak ste to doposiaľ netušili, cloud používate napríklad aj vtedy, ak navštevujete stránky ako Facebook, Twitter či Flickr.

Rozdelenie Cloud computingu

Pri delení Cloud Computingu sa spravidla vychádza z dvoch hľadísk – akým spôsobom je cloud poskytovaný a aké rôzne služby poskytuje.

Podľa toho, akým spôsobom je cloud poskytovaný, rozoznávame niekoľko modelov:
●     Public cloud computing – výpočtová služba je poskytnutá širokej verejnosti
●     Private cloud computing – cloud, ktorý je prevádzkovaný pre konkrétnu organizáciu
●     Hybrid cloud computing – kombinácia verejných a súkromných cloudov. Tieto cloudy navonok vystupujú ako jeden cloud, avšak všetky sú prepojené za pomoci štandardizačných technológií
●     Comunity cloud computing – v tomto modeli je infraštruktúra cloudu zdieľaná viacerými organizáciami či skupinami ľudí, ktoré spája rovnaký záujem

Podľa toho, čo je v rámci služby poskytované (software alebo hardware), rozoznávame nasledujúce modely:
●     SaaS (softvér ako služba) – ide o licencovanú službu, prenajímanú užívateľovi. Užívateľ má možnosť kúpiť si prístup k aplikácii, nie aplikáciu ako takú. Ak teda potrebujete len bežný aplikačný software s neobmedzeným prístupom, Saas je pre vás ideálny. Príkladom takéhoto modelu je známa sada aplikácií Google Apps
●     PaaS (platforma ako služba) – v tejto platforme sú poskytnuté kompletné prostriedky pre podporu celého životného cyklu tvorby a poskytovania webových aplikácií a služieb, ktoré sú plne k dispozícii na internete. PaaS môžeme v podstate považovať za virtuálnu sadu nástrojov so všetkými prostriedkami, ktoré sú potrebné k vytváraniu, testovaniu a nasadzovaniu vlastného softvéru pre akékoľvek účely. Príkladom poskytovateľov PaaS je napríklad Google App Engine alebo Force.com
●     IaaS (infraštruktúra ako služba) – model IaaS je ideálny pre tých, ktorí vlastnia software, no nechcú sa starať o hardware. Príkladom IaaS je SoftLayer či Windows Azure. V prípade tohto modelu sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť infraštruktúru. IaaS teda v sebe zahŕňa hardware prostriedky pripravené na použitie vrátane základného software-u, napríklad OS s nastavenou IP adresou, sieťovou konfiguráciou a diskovým priestorom.

Výhody Cloud computingu

1.    Zníženie nákladov na prevádzku – používateľ zaplatí len za tie služby, ktoré skutočne využíva
2.    Podniková mobilita – prístup k všetkým informáciám z akéhokoľvek miesta a zariadenia s prístupom na internet
3.    Flexibilita – možnosť dynamicky reagovať na zmeny
4.    Bezpečnosť dát – dáta sú uložené na externých zariadeniach a, navyše, sú pravidelne zálohované
5.    Rast produktivity práce – môžete sa venovať biznisu a nemusíte riešiť HW a SW
6.    Nie je nutnosťou poznať princípy funkčnosti SW a HW, zákazník nemusí obstarávať ani prevádzkovať žiadnu dodatočnú hardvérovú či softvérovú infraštruktúru.

Potencionálne nevýhody Cloud computingu

1.    Závislosť na poskytovateľovi – strata možnosti rozhodovať o tom, ktorý software a akú verziu používať
2.    Migračné náklady – aj keď použitie cloudu by malo vo všeobecnosti znížiť náklady za IT operácie v rámci firmy vo všeobecnosti, nemusí to platiť vždy. Presun do cloudu môže znamenať i nutnosť preprogramovania firemného softwaru tak, aby dobre spolupracoval s cloudom, školenie zamestnancov či zmenu pravidiel vo firme
3.    Menej funkcií, horšia stabilita – SaaS riešenia v porovnaní s desktopovými ponúkajú menej funkcií. Okrem toho môže byť online software tiež pomalší
4.    Pripojenie na internet – to, že cloud vyžaduje pripojenie na internet, samo o sebe nie je problémom. Avšak, hrozí tu riziko nefunkčnosti v prípade zlyhania internetového pripojenia.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.