Novinky

VÚB banke sme nasadili Centrálny register zmlúv na platforme Sharepoint 2013

Centrálny register zmlúv prináša slovenskej banke nový spôsob spolupráce pri tvorbe dokumentov. Dodané riešenie je postavené na Microsoft Sharepoint 2013.

Sharepoint 2013 Centrálny register zmlúv pre VUB
Pôvodný spôsob práce s dokumentami znamenal, že zmluvná dokumentácia v banke bola pripravovaná a pripomienkovaná bez podporných nástrojov a dohľadateľnosti zmien. Výmena dokumentov prebiehala prostredníctvom mailovej kominukácie a zdieľaných priečinkov. Finálna dokumentácia sa uchovávala v archíve a pridružené informácie boli evidované v  jednoduchom registri. Cieľom projektu bola preto efektívnejšia spolupráca na dokumentoch a ich následné uchovávanie na jednom centrálnom mieste s riadeným prístupom.

Nové riešenie komplexne pokrýva proces tvorby zmluvnej dokumentácie, proces pripomienkovania a schvalovania, naprieč oddeleniami banky. Nová zmluvná dokumentácia vzniká a je tvorená počas niekoľkých krokov a aktivít. Počas toho je doplňovaná o potrebné údaje tak, aby na konci vznikol finálny dokument, pripravený na podpis a ďalšiu archiváciu.

Centrálny register zmlúv je určený pre oddelenia vnútorných služieb, právne oddelenie a oddelenie nákupu. Prístup ďaľším používateľom je možné zriadiť podľa potreby.

Vývoj Centrálneho registra zmlúv trval 4 mesiace a pracuje s ním viac ako 100 používateľov.