Novinky

HB Reavis zefektívňuje prácu zamestnancov

Dodali sme intranetové riešenie pre jedného z najvýznamnejších developerov v regióne strednej a východnej Európy, spoločnosť HB Reavis.

HB Reavis malo potrebu sprístupniť na jednom mieste informácie pre svojich 450 zamestnancov, ktoré sú dôležité pre efektívnu a kvalitnú prácu na developerských projektoch. Riešením pre očakávania spoločnosti bola implementácia moderného portálového riešenia Microsoft SharePoint 2010.

Intranet pre HB Reavis Nový intranet je zdrojom vždy aktuálnych informácií na každodennú prácu a zároveň je plnohodnotným nástrojom internej komunikácie pre celú nadnárodnú developerskú skupinu. Obsahuje viaceré jazykové mutácie a má prehľadnú informačnú štruktúru, rozdelenú podľa typu konzumenta (napr. korporátna, lokálna a špecializovaná časť).
Naša spoločnosť získala možnosť uchádzať sa o realizáciu intranetového portálu pre HB Reavis v náročnom výberovom konaní. Úspešnou realizáciou projektu potvrdila svoju doménovú znalosť v oblasti portálových riešení.