9. januára 2017

Pilotné testovanie mobilnej aplikácie na evidenciu odpadov pre JRK Waste Management

V decembri sme testovali mobilnú aplikáciu na evidenciu odpadov na úrovni domácností – priamo v teréne. Jej reálne využívanie by obciam i občanom prinieslo pozitívne zmeny ekologického, ako aj ekonomického charakteru.

Skládky odpadov sa v rámci hierarchie odpadového hospodárstva považujú za posledné východisko. Okrem iného sa v procese skládkovania totiž uvoľňuje  metán, nebezpečný skleníkový plyn, ktorý súvisí so zmenou klímy. Stále aktuálnejšia problematika globálneho otepľovania je jedným zo signálov, vďaka ktorým si dennodenne uvedomujeme dôležitosť ochrany životného prostredia.

Millennium apkikácia na evidenciu odpadov pre JRK Waste Management

V decembri minulého roka sme priamo v teréne testovali novú aplikáciu na evidenciu odpadov. Ako úplne prvá na Slovensku prináša možnosť zaznamenávať množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za jednotlivé domácnosti, ako aj poskytovať informácie o miere jeho triedenia. Obce tak budú mať k dispozícii reálne čísla, s ktorými môžu následne pracovať.

Mobilná aplikácia na evidenciu odpadov by mala mať okrem environmentálneho rozmeru aj značný ekonomický rozmer. Obciam, ako aj samotným občanom môže pomôcť zabezpečiť finančnú úsporu, a to napríklad v podobe zníženia poplatkov za odpady.

Pilotné testovanie mobilnej aplikácie na evidenciu odpadov pre JRK Waste Management

Na úrovní domácností bude zároveň prebiehať kontrola, pri ktorej sa zistí, ako daná domácnosť s komunálnym odpadom narába. Občania budú motivovaní k zvýšeniu kvality triedenia, vyprodukovaniu čo najmenšieho množstva zmesového komunálneho odpadu, ako aj k záujmu o životné prostredie. Obce sa zase pri lepšom nakladaní s odpadom vyhnú potrebe doplácať za obyvateľov.

Cieľom iniciatívy je najmä motivovať ľudí, aby zmenili svoje praktiky pri nakladaní so svojím odpadom a následne znížili jeho množstvo v domácnostiach a tým aj na skládkach.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.