19. októbra 2020

Pomáhame štátu počas koronakrízy lepšie manažovať žiadosti o minimálnu pomoc

V súčasnej veľmi náročnej situácii, keď celá krajina bojuje s druhou vlnou koronavírusu, občania Slovenskej republiky viac ako inokedy ocenia bezprostrednú finančnú pomoc štátu v rámci jeho podporných schém. Manažment schém finančnej pomoci nie je úplne triviálny mechanizmus a vyžaduje podporu informačného systému.

Takýto systém sme vytvorili v roku 2014 pre Ministerstvo financií SR a nazýva sa Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). V súčasnosti celú agendu riadi Protimonopolný úrad SR. Vďaka IS SEMP majú jednotlivé orgány štátnej správy a verejnosť k dispozícii potrebné nástroje na poskytovanie štátnej pomoci.

Keďže Protimonopolný úrad SR je na základe zákona koordinátorom pomoci, práca s informačným systémom IS SEMP patrí k dennej agende jeho zamestnancov. Vďaka tomuto riešeniu, ktoré plne podporuje digitálnu transformáciu, sa výrazne zefektívnil proces vybavovania žiadostí o minimálnu pomoc. Riešenie znížilo „papierovú“ záťaž, čím sa vo veľkej miere odbúrala manuálna práca zamestnancov Protimonopolného úradu SR.

IS SEMP plní funkciu centrálneho registra v súlade so zákonom o štátnej pomoci. Obsahuje údaje o poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci v Slovenskej republike. Prístup do tohto systému majú okrem koordinátora pomoci aj poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém a verejnosť.

SEMP

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný podľa zákona o štátnej pomoci zaznamenať údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o príjemcovi pomoci do registra. IS SEMP umožňuje poskytovateľom pomoci vykonávať úpravy, deaktivovať a rušiť prípady minimálnej pomoci, nakoľko sú zodpovední za správnosť údajov. Pracovníci Protimonopolnému úradu SR sú tak administratívne odbremenení od tejto činnosti a môžu sa plnohodnotne venovať primárnym pracovným úlohám.

Používateľský a funkčný rozvoj riešenia IS SEMP priniesol:

  • zníženie administratívnej záťaže pracovníkov Protimonopolného úradu;
  • možnosť vykonať úpravy, deaktivovať a rušiť prípady minimálnej pomoci pre poskytovateľov minimálnej pomoci v SEMP Secure portáli;
  • aktualizáciu vzorcov pre výpočet finančného stropu podľa platných podmienok a zákonov;
  • pravidelnú aktualizáciu prepočtov finančných stropov pre organizácie.

    Vďaka dodanému riešeniu spĺňa Protimonopolný úrad SR legislatívne požiadavky, v rámci ktorých je štát podľa nariadenia Európskej únie od roku 2016 povinný udržiavať register štátnej pomoci a minimálnej pomoci a jeho informácie následne sprístupňovať verejnosti na internete.

Táto skutočnosť je o to cennejšia, že situácia súvisiaca s koronavírusom výrazne apeluje na rýchlosť, adresnosť a legislatívnu správnosť štátnej pomoci. Štát už tento dôležitý nástroj má a môže sa sústrediť na praktické otázky, ktoré pomôžu občanom SR štátnu pomoc čo najefektívnejšie využívať.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.